و إذ ابتلى ابراهيم

و إذ قال إبراهيم. قوله تعالى- وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِیمَ بیاموزد ابراهیم را رَبُّهُ خداوند او بِکَلِماتٍ بسخنانى چند و فرمانى چند فَأَتَمَّهُنَّ آن را بسر برد و فرونگذاشت، قالَ گفت خداى عز و جل إِنِّی

2023-02-08
    ارقام موبايل تبدأ ب 0047
  1. ابراهيم ان الله ما الا مسلمون
  2. متکلمان و مفسران شیعه و سنی مباحث
  3. 6 الأنعام Al-Anaam