الهم اخرجنی من ه

والفاء للتفريع ، والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء . com برای شما عزیزان آماده کردیم دعا و آیات مجرب برای گشایش و برطرف ساختن مشکلات و ابهامات زندگی و معیشت و حل امورات و وسعت رزق و روزی هست

2023-01-31
    و اخوانها رؤى الصبان
  1. دعا برای گشایش کار و روزی
  2. اللهم أخرجنی من ظلمات الوهم
  3. الدرر السنية - الموسوعة الحديثية
  4. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  5. دعای مطالعه